" Projenin başı Michael Zoller ile şahsen yaptığım raportaj. Ama ingilizce bir metin, idare edin artık.